دریافت فایل دانلود کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی| شناسه فایل 1038497

دانلود کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی

کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود .......

کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی

فهرست مطالب

مقدمه: 1

فصل اول - كليات

مبحث اول: تعريف... 4

گفتار اول: دليل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طريق خاص.... 7

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10

مبحث چهارم: تامين دليل.. 11

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي.. 13

گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري

مبحث اول: معاينه محل.. 15

مبحث اول: معاينه محل.. 16

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم: 20

کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی

مبحث دوم: تحقيق محلي.. 21

گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي.. 21

گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي.. 22

مبحث سوم: كارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ... 26

بند اول: تشخيص هويت: 26

بند دوم: تشخيص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم.. 27

بند اول: تكليف متهم.. 28

بند دوم: تكليف مجني عليه. 28

مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن.. 29

گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعريف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري.. 34

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري.. 40

گفتار دوم: استكتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبيق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعريف شهادت... 44

گفتار دوم: شرايط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ايمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمني دنيوي.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي.. 51

گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگي اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور 53

کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعريف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري.. 64

گفتار سوم: تعريف لوث... 65

گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضي.. 68

گفتار اول: دليل بودن علم قاضي.. 68

گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه. 70

کارتحقیقی 1 ادله اثبات دعوی

منابع:

آخوندي محمود، آئين دادرسي كيفري جلد دوم چاپ ششم تهران 1380

آشوري محمد، آئين دادرسي كيفري جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379

امام خميني، ترجمه تحرير الوسيله انتشارات اسلامي قم 1372

انصاري ولي الله كشف علمي جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380

دكتر خزاني، جزوه آئين دادرسي كيفري

روحي علي اكبر، آئين دادرسي در اسلام، چاپ اول، قم 1374

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :73

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جزییات بیشتر


 • دریافت فایل تحقیق بررسی تاثیر قسم خوردن در اثبات قتل

 • تحقیق بررسی تاثیر قسم خوردن در اثبات قتل,تحقیق فرق قسامه و سوگند,پروژه سوگند در قانون مجازات اسلامی,تحقیق قسم در قتل,نحوه اجرای قسامه در دادگاه,قسامه در ضرب و جرح,سوگند در ضرب و جرح,جرایمی که با قسم اثبات می شود,اگر متهم قسم دروغ بخورد


 • دریافت فایل نقش سوگند در اثبات دعوی

 • اثبات دعوی,ادله اثبات دعوی,ادله اثبات دعوی,سوگند در اثبات دعوی,کاربرد قسم در اثبات دعاوی,سوگند در اثبات دعوی در قوانین ایران,نقش سوگند در اثبات دعوی,دانلود مقاله سوگند در اثبات دعوی,دانلود مقاله کاربرد قسم در اثبات دعوی


 • دریافت فایل تحقیق بررسی ادله اثبات دعوی در حقوق جدید و قدیم

 • تحقیق بررسی ادله اثبات دعوی در حقوق جدید و قدیم,جزوه ادله اثبات دعوی,اقسام دلیل در ادله اثبات دعوی,جزوه ادله اثبات دعوی کیفری,ادله اثبات دعوی کاتوزیان,ادله اثبات دعوی در امور کیفری pdf,مقاله ادله اثبات دعوی,نکات مهم ادله اثبات دعوی,اقرار در ا,,,


 • دریافت فایل بررسی تطبیقی علم قاضی در اثبات دعوی

 • ادله اثبات دعوی,علم قاضی در اثبات دعوی,علم قاضی در اثبات دعوی در قوانین مصر,علم قاضی در اثبات دعوی در قوانین ایران,طریقت ادله اثبات دعوی و علم قاضی,موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی,بررسی تطبیقی علم قاضی در اثبات دعوی,دانلود تحقیق علم قاضی در اثبات دعوی • دریافت فایل طرح آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد

 • فایل آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد ,تحقیق آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد ,مقاله آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد ,طرح آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد ,گزارش آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر پسران می‌باشد
 • دریافت فایل تحقیق اثبات لزوم امامت

 • دانلود تحقیق امامت, پاورپوینت امامت, تحقیق در مورد امامت, مقاله امامت, دانلود پاورپوینت امامت, امامتPDF , پروژه امامت, تحقیق درباره ی امامت, تحقیق با موضوع امامت, پایان نامه امامت, تحقیق کلاسی امامت, Word , تحقیق ورد امامت, فرمت PPT , دین , اخلاق , ,,,
 • دریافت فایل تحقیق بررسی اثبات امر عدمی

 • تحقیق بررسی اثبات امر عدمی,پروژه اثبات امر عدمی با شهادت شهود,تحقیق امر وجودی و امر عدمی,پایان نامه امر وجودی چیست,تحقیق شهادت در امر عدمی,مقاله امر وجودی یعنی چه
 • دریافت فایل بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی

 • ادله اثبات دعوی,اقرار در اثبات دعوی,اقرار در اثبات دعوی در قوانین مصر,اقرار در اثبات دعوی در قوانین ایران,اقسام اقرار در اثبات دعوی,ارکان اقرار در اثبات دعوی,شرایط اقرار در اثبات دعوی,پایان نامه ادله اثبات دعوی,پایان نامه اقرار در اثبات دعوی


 • دریافت فایل بررسی تطبیقی سوگند در اثبات دعوی

 • ادله اثبات دعوی,سوگند در اثبات دعوی,سوگند در اثبات دعوی در قوانین مصر,سوگند در اثبات دعوی در قوانین ایران,نحوه اقامه قسامه در ادله اثبات دعوی,انواع قسم در ادله اثبات دعوی,دانلود تحقیق سوگند در اثبات دعوی,بررسی تطبیقی سوگند در اثبات دعوی


 • دریافت فایل تحقیق ادله اثبات دعوی کیفری

 • ادله اثبات دعوی,ادله اثبات دعوی در امور کیفری,ادله اثبات دعوی کیفری,ادله اثبات دعوی دکتر شمس,ادله اثبات دعوی حقوقی,ادله اثبات دعوی در حقوق انگلیس,ادله اثبات دعوی در حقوق ایران,ادله اثبات دعوی در فقه,ادله اثبات دعوی در اسلام,ادله اثبات دعوی س,,,
 • دریافت فایل تحقیق اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

 • حقوق جزایی ,جرائم منافي,تحقیق جرائم منافي,تحقیق درباره جرائم منافي,تحقیق در مورد جرائم منافي,مقاله جرائم منافي,تحقیق اثبات جرائم منافي ,کار تحقیقی اثبات جرائم منافي ,مقاله اثبات جرائم منافي ,پروژه اثبات جرائم منافي ,تحقیق در مورد اثبات جرائ

 • دریافت فایل تحقیق اثبات وجود خدا از نظر علمی

 • دانلود تحقیق اثبات خدا از نظر علمی, پاورپوینت اثبات خدا از نظر علمی, تحقیق در مورد اثبات خدا از نظر علمی, مقاله اثبات خدا از نظر علمی, دانلود پاورپوینت اثبات خدا از نظر علمی, اثبات خدا از نظر علمیPDF , پروژه اثبات خدا از نظر علمی, تحقیق درباره ی اثب,,,