دریافت فایل دانلود کارتحقیقی جـرم سيـاسـي| شناسه فایل 1038918

دانلود کارتحقیقی جـرم سیـاسـی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود کارتحقیقی جـرم سيـاسـي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

56 صفحه

ورد

کارتحقیقی جـرم سيـاسـي

پيشگفتار :

جرم رفتاري است كه توسط قانون بزه يا خطايي عمومي تلقي و منع شده است و ازاين رو ، در صورت وقوع ، پس از پيگرد و دادرسي كيفري ، قابل مجازات است . براي تحقق رابطة‌اجتماعي مجرمامه سه ركن : 1- عنصر قانوني 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوي بايد جمع شود. يكي از انواع و اشكال جرايم ، «‌جرم سياسي » است . تفكيك بين جرايم سياسي و جرايم عمومي وعادي تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشي كه ملت هاي گوناگون براي حاكميت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حكام در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود ، جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد با شديدترين و هولناك ترين مجازات ها مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و نياز و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل و اقدام مجرم مي گرديد .البته به مرور ايام اين تفكر به وجود آمد كه مجرمين سياسي ، به دليل برخورداري از انگيزة شرافتمندانه،‌مستحق برخوردي حاضر و عطوفت آميز مي باشند . بنابراين تخفيف ها و مساعدت هايي براي اين قبيل مجرمين از قبيل عدم اجبار آنها به انجام كار در زندان و يا پوشيدن لباس مخصوص زندانيان ، عدم امكان استرداد آنها به كشورهاي متقاضي استرداد ، لزوم وجود هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم آنها ، فقدان محدوديت در مورد اعطاي عضو به آنان ، عدم اجراي مقررات مراجع به تكرار جرم در مورد آنها ، اعاده حيثيت سريعتر نسبت به مجرمين عادي و نظاير آنها در قوانين موضوعه پيش بيني شده است .در ايران به رغم اهميت موضوع جرم سياسي ، در مورد اين جرم نسبت به ساير جرايم ، تخفيفات جزايي و جرم شناسي اندكي انجام گرفته است .

فهرست مطالب

پيشگفتار

مقدمه

فصل اول :‌كليات 1

بخش اول : تعريف جرم شناسي 1

گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم 2

بخش دوم : علت جرم 3

خلاصه فصل اول 4

فصل دوم : احكام و مسائل جرم سياسي 6

بخش نخست: پيشينه تاريخي جرم 6

بخش دوم : تعريف جرم سياسي10

گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي 16

بخش سوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي 17

بخش چهارم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه 20

بخش پنجم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأكيد بر تشكيل جلسات دادگاه در محاكم دادگستري 21

بخش ششم : تأملي در تخفيفات و تسهيلات 22

خلاصه فصل دوم 25

فصل سوم : بغي يا جرم سياسي از نظر اسلام 26

بخش اول : تعريف جرم سياسي از نظر اسلام 27

بخش دوم : شخصي (‌و يا دروني بودن )‌جرم سياسي ( بغي ) و يا مادي و بيروني بودن آن از نظر اسلام 29

بخش سوم : شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي 32

بخش چهارم: جرم سياسي در متون اسلامي 33

بخش پنجم : مزاياي مجرمين سياسي و حقوق بغاه 36

گفتار اول : قبل از اقدام به جنگ36

گفتار دوم : در خلال شورش و پس از جنگ 37

خلاصه فصل سوم 38

نتيجه گيري40

پيشنهادات41

منابع و مأخذ42

همين عامل ، نگارنده را بر آن داشت تا براي كار تحقيقي خود موضوع جرم شناسي را برگزيند و در اين باره پژوهشي بعمل آورد . البته به دليل تحقيقات اندك ، در راه انجام اين پژوهش مشكلات و موانعي از جمله كمبود منابع وجود داشته كه اميد است استاد محترم با علم به اين مشكلات و موانع تحقيق حاضر را مورد ارزيابي قرار دهند .بي ترديد بدون همكاري و مساعدت مجموعه‌اي از عوامل دخيل امكان اين پژوهش وجود نداشت . در اينجا سزاوار است از راهنمايي ها، تلاش ها و ارشادات استاد درس جناب آقاي دكتر امامي تشكر و قدرداني كرد . همچنين از مسئولين و كارمندان كتابخانه هاي دانشگاه يزد ، مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد ، دانشكده الهيات ميبد كه بعضي منابع مربوط به اين پژوهش در اختيارم گذاشتند و كساني كه كار تايپ و صحافي اين تحقق را به عهده گرفتند و نيز پدرم كه امكان اخذ پاره‌اي مطالب از سايت هاي اينترنتي را برايم فراهم كرده و در انتخاب اين موضوع كمكم كردند و سپاسگزاري و قدر داني مي نمايم .

مسلماً اين پژوهش همراه با كاستي ها و ضعف هايي است اما اميدوارم كه استاد محترم به عنوان يك كار اوليه و مقدماتي كمبودها را ناديده و از اين طريق بستري براي كارهاي عميق‌تر بعدي فراهم شود .


جزییات بیشتر


  • دریافت فایل تحقیق تعـدد جـرم

  • حقوق علوم سیاسی ,تحقیق تعـدد جــرم, کار تحقیقی تعـدد جــرم, مقاله تعـدد جــرم, پروژه تعـدد جــرم, تحقیق در مورد تعـدد جــرم, دانلود تحقیق تعـدد جــرم, پایان نامه پیرامون تعـدد جــرم  • دریافت فایل تحقیق جـرم سياسی

  • حقوق علوم سیاسی ,تحقیق جـرم سيـاسـي , کار تحقیقی جـرم سيـاسـي , مقاله جـرم سيـاسـي , پروژه جـرم سيـاسـي , تحقیق در مورد جـرم سيـاسـي , دانلود تحقیق جـرم سيـاسـي , پایان نامه پیرامون جـرم سيـاسـي


  • دریافت فایل تحقیق پیرامون تعـدد جـرم

  • تحقیق رشته حقوق,پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,حقوق علوم سیاسی ,تحقیق تعـدد جــرم,کار تحقیقی تعـدد جــرم,مقاله تعـدد جــرم,پروژه تعـدد جــرم,تحقیق در مورد تعـدد جــرم,دانلود تحقیق تعـدد جــرم,پایان نامه پیرامون تعـدد جــرم


  • دریافت فایل تحقیق پیرامون جـرم سياسی

  • تحقیق رشته حقوق,پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,تحقیق درباره جرم سیاسی,تحقیق در مورد جرم سیاسی,دانلود تحقیق جرم سیاسی,حقوق علوم سياسي ,تحقیق جـرم سياسي ,کار تحقیقی جـرم سياسي ,مقاله جـرم سياسي ,پروژه جـرم سياسي ,تحقیق در مورد ج