دریافت فایل دانلود کارتحقیقی حفاري غير مجاز| شناسه فایل 1039003

دانلود کارتحقیقی حفاری غیر مجاز
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود کارتحقیقی حفاري غير مجاز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

کارتحقیقی حفاري غير مجاز

مقدمه:
مقصود از ميراث فرهنگي، تاريخي كه بازگو كننده ي پيام معنوي گذشتگان و نشانگر خط سير و حركت انسان در طول تاريخ و گوياي پيشرفت سبك، مصداق و اسوه هاي تاريخي و فرهنگي در ميان هر قوم و ملتي مي باشد و شاهد زنده و گوياي سنن باستاني در عصر حاضر و آثاري است كه متبلور كننده ي فرهنگ و نظام ارزشي و اعتقادات يك جامعه در طول تاريخ مي باشد.
لذا به واسطه ي قرارداشتن آثار تاريخي و فرهنگي و در معرض خطرات و زيانهاي گوناگون مانند عوامل طبيعي از قبيل زلزله سيل آتش سوزي و باران و عوامل غير طبيعي كه به دست انسان صورت مي گيرد مانند حفاري غير مجاز تخريب سرقت ميراث فرهنگي و جنگ لزوم وجود قوانين جامع مانع و موثر در جهت حراست از مواريث فرهنگي امري مهم است و همچنين لزوم بالا بردن آگاهي جامعه نسبت به ارزش ميراث فرهنگي و كوشش در جهت حفظ آن كاملا ضروري به نظر مي رسد. شناخت واقعي آثار تاريخي و فرهنگي مي طلبد تا حمايت و حفاظت ويژه‌اي در اين خصوص از سوي مراجع قانون گذاري به منظور جلوگيري از جرايم عليه آثار تاريخي- فرهنگي به عمل آيد.
از بعد اقتصادي نيز ارزش و اهميت آثار تاريخي و فرهنگي براي هيچ كس پوشيده نيست و مي تواند منبع درآمد بسيار خوبي به وسيله ي جذب توريست براي كشور صاحب آثار تاريخي و فرهنگي باشد.
فصل اول: كليات
بدون ترديد ميراث فرهنگي و اشياء عتقيقه به عنوان شاهكارهاي تاريخي ملل و بازگو كننده پيام معنوي گذشتگان بوده و در زنگي امروزي شاهد زنده و گويايي از سنن باستاني و نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي باشد و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر مي گردد و از اين طريق زمينه هاي عبرت براي انسان فراهم مي گردد.
همگام با پيشرفت علم تكنولوژي و تبادل اطلاعات، قاچاقچيان حرفه اي اشياء عتيقه نيز در قالب باندهاي بزرگ و سازمان يافته براي خارج نمودن اشياء عتيقه از كشور به روشهاي جديدتر و مطمئن تر مجهز مي گردند و روز به روز گسترده تر مي شوند و اين در حالي است كه مجريان قانون بايد براي تعقيب و مجازات مجرمان به قوانين استناد نمايند كه يا مربوط به ساليان بسيار دور بوده و يا قوانين جديدي كه نه تنها مجازات با نوع جرم متناسب نبوده بلكه داراي ابهامات و كاستي هاي فراواني هستند.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : كليات
1-1 طرح مساله
1-2 هدف و انگيزه ي پژوهش
1-3 اهميت موضوع
1-4 سوالات پژوهش
1-5- فرضيات پژوهش
1-6- محدوديتها و مشكلات پژوهش
1-7- روش پژوهش
1-8-ساماندهي پروهش
فصل دوم : موقعيت جغرافيايي و تاريخي جيرفت و سابقه تاريخي بحث
2-1-موقعيت جغرافيايي
2-2 موقعيت تاريخي
2-3-سابقه تاريخي بحث
2-3-1-سابقه تاريخي حفاري غير مجاز
2-3-2-سابقه تاريخي قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي
فصل سوم : مفاهيم
3-1- اموال فرهنگي
فصل چهارم : سياست جنايي ايران در قبال حفاري غير مجاز، قاچاق و وضعيت آن در جيرفت
4-1-سياست جنايي ايران
4-2-جرم انگاري
4-3-پاسخ هاي كيفري و غير كيفري
4-3-1- پاسخ هاي كيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي-فرهنگي
4-3-2- پاسخ غير كيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي-فرهنگي
فصل پنجم : وضعيت در جيرفت
5-1-حادثه جيرفت تلخ ترين حادثه براي ميراث فرهنگي كشور
فصل ششم : انواع جرايم ارتكابي
6-1-جرم حفاري غير مجاز
6-2-جرم قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي
6-3-مشاركت و معاونت در جرايم حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي، فرهنگي
فصل هفتم : شيوه برخورد مراجع انتظامي و فضايي
7-1-شيوه برخورد مراجع انتظامي
7-2 شيوه برخورد مراجع قضايي
فصل هشتم بررسي وضعيت جرايم عليه آثار تاريخي، فرهنگي از ديدگاه علم آمار
8-1 يافته ها ونتايج
نتيجه گيري
فهرست منابع و مأخذ
1-1 طرح مساله:
جرم حفاري غيرمجاز و قاچاق اشياء عتيقه از جرايم مربوط به آثار تاريخي مذهبي باستاني و ملي مي باشد كه در كنار ساير جرايم عليه آثار باستاني و ميراث فرهنگي به صورت سرقت تخريب و قاچاق آنها از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.
برابر آخرين بررسي هاي علمي باستان شناسي از 6 هزار سال قبل در كناره ي هليل رود تمدني درخشان كه بر تمدنهاي كهن بين النهرين تاثير گذار بوده شكل گرفته است. وجود مصنوعات سنگي و فلزي بازمانده از آن دوران بيانگر فرهنگ و تمدني بوده كه مي توانسته افتخار عظيمي را براي تاريخ و گذشته ي سرزمين كهنسال ايران به ارمغان آورد وبه عنوان بزرگترين رويداد باستان شناسي قرن در تاريخ ثبت و جاودانه شود.
ايران به عنوان يكي از كشورهاي باستاني و ماندگار از گذشته هاي دور و صاحب فرهنگ و تمدن غني و كهن با دريايي از عناصر و اشياي فرهنگي كه هريك مبين بخشي از تاريخ و تمدن اين ملت است بر سطح زمين و زير خاك ارزش خاص خود را دارد.
امروزه به رغم وجود قوانين نسبتا محكم براي برخورد با غارتگران مواريث فرهنگي تاريخي متاسفانه گروه هاي سازمان يافته ي بين المللي همراه با مجرمين داخلي پيوسته مشغول سرقت و قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي اين ملت در سراسر ايران خصوصا منطقه ي باستاني جيرفت مي باشند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :180

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جزییات بیشتر
  • دریافت فایل گزارش كارآموزی فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو

  • گزارش کاراموزی فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو,کاراموزی فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو,کارورزی فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو,دانلود گزارش کارآموزی فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو,فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو,فروش ,تعمیر ,نمایندگی مجاز, ایران خودرو
  • دریافت فایل گزارش كارآموزی در ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز)

  • گزارش کاراموزی در ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز),کاراموزی در ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز),کارورزی در ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز),دانلود گزارش کارآموزی در ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز),ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز),ایران ناسیونال,نمایندگی مجاز  • دریافت فایل طرح توجیهی توليد كنسرو فراورده های غير گوشتی

  • طرح توجیهی توليد كنسرو فراورده های غير گوشتی,دانلود طرح توجیهی توليد كنسرو فراورده های غير گوشتی,کارآفرینی توليد كنسرو فراورده های غير گوشتی,طرح کسب و کار توليد كنسرو فراورده های غير گوشتی,طرح کارآفرینی توليد كنسرو فراورده های غير گوشتی,امکان سن


  • دریافت فایل پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهري و غير شهري

  • پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهري و غير شهري ,استفاده از پسآب در جهت مصارف شهري و غير شهري,اهداف اصلي تصفيه فاضلاب,مراحل تصفيه فاضلاب,واحدهاي عملياتي و فرايندي در حذف آلاينده هاي فاضلاب,سيكل استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف مختلف,خلاصه اي از اجزاء اصلي نماي عمومي راهنماي دفع و استفاده مجدد از فاضلاب,مصارف استفاده مجدد از فاضلاب,استفاده مجدد جهت کشاورزی و فضای سبز,استفاده مجدد از فاضلاب جهت آب اطفاء حریق و فلاش تانكها ,


  • دریافت فایل كارآموزي در نمايندگي مجاز تعميرات تلويزيون

  • کارآموزی در نمایندگی مجاز تعمیرات تلویزیون , نمایندگی مجاز تعمیرات تلویزیون , خرید گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز تعمیرات تلویزیون , پروژه گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز تعمیرات تلویزیون , دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز تعمیرات تلویزیون , گ,,,