دریافت فایل دانلود کارتحقیقی جعل اسناد رسمی| شناسه فایل 1048724

دانلود کارتحقیقی جعل اسناد رسمی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود کارتحقیقی جعل اسناد رسمی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

کارتحقیقی جعل اسناد رسمی

چکیده

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است. جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.»

حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است. از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره ...، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده 523 ق.م.ا.). اما جعل معنوی آن است که -بدون انجام عمل فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و...،- حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس ‌شود. مانند موارد مذکور در ماده 534 ق.م.ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب
چکیده
چکیده
مقدمه:
کلیات
فصل اول
جعل اسناد رسمی
گفتار اول : تعريف انگيزه
مبحث اول : تعريف جعل اسناد
بند اول : ماده 523 قانون مجازات اسلامي 1375 در تعريف جعل آورده
بند دوم : منابع قانونی جعل اسناد
مبحث دوم : انگيزه جعل اسناد رسمي توسط اشخاص در جامعه
1) جهل علت جعل :
2ـ انگيزه اضطرار و جعل :
3ـ وضع مقررات نامتناسب و ماليات سنگين و جعل :
4ـ سرقت با انگيزه جعل سند رسمي :
5ـ جعل با انگيزه سياسي :
6ـ جعل با انگيزه مثبت :
مبحث سوم : موارد پيشگيري جعل در سند
الف) در خصوص جعل اسناد رسمي اتومبيل ها :
ب) انگيزه خريد اتومبيل هاي تصادفي :
گفتار دوم : راه پيشگيري از سرقت و جعل اتومبيل ها و اسناد آن
مبحث اول:جعل و انواع آن چیست؟
مبحث دوم : ساختن نوشته یا سند
مبحث سوم : سند بر دو نوع است:سند رسمی و عادی.
مبحث چهارم : ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
محو یا اثبات یا سیاه کردن:
مبحث پنجم : به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:
فصل دوم
مجازات جرم جعل
گفتار اول :مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
مبحث اول : قانون مجازات اسلامی ـ جعل و تزویر
مبحث دوم: روش های تشخیصی جعل و اسناد مجعول
مبحث سوم: جعل در ایران
بند اول : جعل
بند دوم : اسناد و مفا هیم
الف ) مفهوم سند
ب) اقسام سند و اعتبارآن
ج) شرایط سند رسمی
گفتار دوم : عنصر ضرری جرم
مبحث اول : روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد
روش های مقایسه ای
مبحث دوم : روش خطوط و امضاهای متعارف و مسلم الصدور
مبحث سوم : تشخیص الحاق درمتن اسناد
بند اول : تشخیص امحاء (محو کردن ) درمتن سند
بند دوم : گرافولوژی ( شناخت شخصیت افراد از روی دستخط آنها )
نتيجه گيري :
پیشنهادات
منابع و مأخذ
Abstract
چکیده

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است. جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.»

حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است. از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره ...، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده 523 ق.م.ا.). اما جعل معنوی آن است که -بدون انجام عمل فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و...،- حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس ‌شود. مانند موارد مذکور در ماده 534 ق.م.ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرمت : WORD | صفحات:85

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جزییات بیشتر



 • دریافت فایل تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

 • DFD, شناسایی موجودیت ها, فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی, فرم جریان داده, فرم ذخیره داده, قسمت بایگانی, قسمت پرونده سازی, قسمت تکمیل مدارک, قسمت ثبت پرونده, قسمت ثبت تقاضاها, نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی, نمودار ER منطقی سیستم دفتر خا,,,






 • دریافت فایل تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی

 • مکان یابی دفاتر اسناد رسمی,بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی,تحقیق مکان یابی دفاتر اسناد رسمی,مقاله مکان یابی دفاتر اسناد رسمی,تحقیق مکان یابی دفاتر اسناد رسمی,دانلود تحقیق مکان یابی دفاتر اسناد رسمی,تحقیق در مورد مکان یابی دفاتر اسناد رسمی,تحقیق در باره مکان یابی دفاتر اسناد رسمی









































 • دریافت فایل مقاله ای درباره ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

 • حقوق ,مقاله ای درباره ارتفاق,ارتفاق ,ثبت اسناد,ارتفاق در حقوق ثبت اسناد,تحقیق در مورد ثبت اسناد,دانلود تحقیق درباره حقوق ثبت اسناد,مقاله حقوقی ثبت اسناد,قانون مدني ايران,دانلود مقاله قانون مدني ايران,قانون ايران,تحقیق در مورد قوانین ثبت


 • دریافت فایل پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

 • ,مدیریت اسناد و بایگانی, پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی, دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت اسناد و بایگانی, تحقیق مدیریت اسناد و بایگانی, پاورپوینت آماده مدیریت ,,,


 • دریافت فایل حقوق اسرای جنگي در اسناد بين المللي

 • حقوق اسرای جنگي ,اسناد بين المللي,تحقیق حقوق اسرای جنگي ,تحقیق پیرامون حقوق اسرای جنگي ,دانلود مقاله حقوق اسرای جنگي ,پایان نامه پیرامون حقوق اسرای جنگي ,پروژه حقوق اسرای جنگي ,تحقیق در مورد حقوق اسرای جنگي ,پایان نامه رشته حقوق



 • دریافت فایل روند ثبت اسناد در دفتر املاك

 • ثبت اسناد,دفتر املاك ,ثبت اسناد در دفتر املاك ,مقاله روند ثبت اسناد در دفتر املاك ,پروژه روند ثبت اسناد در دفتر املاك ,تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاك , دانلود تحقیق روند ثبت,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله





 • دریافت فایل تحقیق اسناد تاریخی خراسان

 • اسناد تاریخی خراسان,, دانلود تحقیق ,اسناد تاریخی خراسان,, پاورپوینت ,اسناد تاریخی خراسان,, تحقیق در مورد ,اسناد تاریخی خراسان,, تحقیق درباره ,اسناد تاریخی خراسان,, تحقیق راجع به ,اسناد تاریخی خراسان,, تحقیق آماده ,اسناد تاریخی خراسان ,,,




 • دریافت فایل اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام

 • اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام,حقوق بشر از ديدگاه اسلام,اسناد بين‌المللي ,حقوق بشر,اسلام و حقوق بشر, دانلود تحقیق اسناد بين‌المللي ,پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله ,دانلود رایگان پایان نامه,پایان,,,



 • دریافت فایل تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

 • تحقیق اسناد تجاری,تحقیق در مورد اسناد تجاری,دانلود تحقیق اسناد تجاری,پروژه اسناد تجاری, دانلود تحقیق اقتصاد در مورد اسناد تجاری,بررسی اسناد تجاری,تحقیق اقتصاد اسناد تجاری, مقاله اسناد تجاری, پایان نامه اقتصاد پیرامون اسناد تجاری


 • دریافت فایل تحقیق مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي

 • شاخص‌هاي مكان‌يابي ,مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي ,دفاتر اسناد رسمي ,دفاتر اسناد ,دفاتر ,اسناد ,رسمي ,پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله ,دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه حقوق,تحقیق


 • دریافت فایل تحقیق سيستم دبيرخانه و گردش اسناد

 • سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, دانلود تحقیق سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, پاورپوینت سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, تحقیق در مورد سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, تحقیق درباره سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, تحقیق راجع به سيستم دبيرخانه و گردش اسناد, تحقیق آماده ,,,



 • دریافت فایل پاورپوینت تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی

 • تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, دانلود پاورپوینت تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, پاورپوینت در مورد تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, تحقیق تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, پاورپوینت درباره تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی, پاورپوینت راجع به تحقی,,,




 • دریافت فایل پروژه اسناد حسابداری

 • دانلود رایگان پروژه حسابداری,تحقیق حسابداری,کار تحقیقی حسابداری,اسناد حسابداری,پروژه درس شرکتها,دانلود تحقیق اسناد حسابداری,تحقیق اسناد حسابداری