دریافت فایل گزارش کاراموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الكتریكی| شناسه فایل 40088552

گزارش کاراموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الكتریكی,کاراموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الكتریكی,کارورزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الكتریكی,دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزما
مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش کاراموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الكتریكی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

آزمایش اجزای مدار و وسایل آزمایش


هدف :آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الکتریکی 1

وسایل آزمایش :اسیلوسکوپ ، مولد سیگنال 2عـدد ، مقاومت چهار عدد (یک کیلو اهمی) ، خازن (یک میکرو فارادی ) ، خازن الکتریکی دو عدد ، مـالـتیمتر دیجیتالی ، برد بورد ، سیمهای مفتولی نازک و سیمهای رابط

تئوری آزمایش :در آزمـایشـهـای مــربـوط به مدارهای الکتریکی 1، اجـزای غیر فعال مدار ، شامل مقاومت ، خازن و سلف و اجزای فعال شامل منابع ولتاژ مستقیم و متناوب و نیز وسایل اندازه گیری مثل ولتمتر، آمپـرمتـر و اهـم متر و مالتیمتر و همچنین اسیلوسکوپ ، مولد سیگنال ، واتمتر، کنتور برق ، کرونومتر، برد بورد و وسایل مختلف دیگری استفاده میشود.

با برخی اجزا و وسایل و کاربرد آنها از قبل (از آزمایشگاه فیزیک) آشناییت داریم.

از جمله ضمن آشنایی با اصول کار اسیلوسکــوپ و مولد سیگنال موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم :

ایجاد و مشاهد? امواج سینوسی ، مربعی و مثلثی

اندازه گیری ولتاژ پیک تو پیک ، ماکزیمم و مؤثر

ایجاد موج مربعی توسط دستگاه اسیلوسکوپ

تعین بسامد و زنان تناوب امواج مشاهده شده روی صفحه اسیلوسکوپ

آشنایی با اختلاف فاز

برهم نهی یا ترکیب امواج سینوسی

ایجاد و مشاهد? اشکال لیساژو

تعین بسامد مجهول یک موج سینوسی با معلوم بودن بسامد موج سینوسی دیگر و داشتن شکل لیساژو

گرفتن امواج با دامنه ها و بسامدهای مختلف از مولد سیگنال و دادن آن به اسیلوسکوپ همچنین با ساختمان و طرز کار گالوانومتـر(میلی آمپرسنج حساس) واساس کار وسایل اندازه گیری جریان و نیز با روش استفاده از مالتیمتر دیجیتالی و آوومتر آشنایی پیدا کردیم.همچنیـن از مولدهای جایان مستقیم و متناوب استفاده شده است.

مقاومت :عنصری است که انرژی الکتریکی را به صورت حرارت مصرف یا تلف می کند. رابط? بین ولتاژ و جــریان یک مقـاومت ایده آل از قانون اهم پیروی می کند.مقاومتها ممکن است ثابت یا متغیر ساخته شوند.مقاومتهای متغیر دارای سه سر هستند.که دو سر ابتدایی و انتهایی آنها ثابت و سر میانی دارای اتصالی لغزنده است ،در این نوع مقاومت ، مقاومتهای مختلف از دو سری که شامل یک سر ثابت و یک سر لغزنده است،حاصل می شود. رئوستا وپتانسیومتر گونه های از مقاومتهای متغیراند. مقاومتهای ثـــابت دارای دو سر هستـنــد و ممکـــن است دارای مقادیر استاندارد یا غیر استاندارد باشند. مقـــاومت غیر استاندارد می تواند بر حسب نیاز هر مقداری داشته باشد، مثل یک مقاومت فلزی . مقاومتهای استاندارد فقط مقادیر خاصی دارند.مقاومتهای با توان حرارتی کم را اغلب از مواد کــــربنی می سازند که از جمل? ارزانترین و پر مصرف ترین آنهاست و مقدار مقاومت آنها به وسیله کد رنگی مشخص می شود.

در این روش بر روی مقاومت کـــــربنی چهار حلقه رنگی وجود دارد که حلقه اول رقم اول و حلقه دوم،رقم دوم و حلقه سوم،ضریب و حلقه چهارم که به رنگ طلایی یا نقره ای یا بی رنگ است نشان دهند? تلورانس (درصد خطا) مقاومت است .

در صورتی که مقــــاومتی دارای پنج حلقه رنگی باشد .سه حلقه اول معرف رقم اول تا سوم و حلقه چهارم معرف ضریب و حلقه پنجم نشاندهند? تلورانس مقاومت خواهد بود.

خازن :جزء دیگر مدار خازن است،به طوری که شدت جریانی که از آن می گذرد مستقیماً با میزان تغییرات واتاژ دو سر آن نسبت به زمان متناسب اسـت .واحـد انـدازه گیری ظــــرفیت خازن فـــاراد(F) است که چــون واحد بزرگی است از میکرو ، نانو و پیکو استفاده می کنیم . یک

خازن واقعی دارای مقــاومت نشتی است و از این رو مدل یک خازن واقعی را می توان به صورت یک خازن ایده آل که با مقاومت نشتی (Rc) موازی شده باشد ، در نظر گرفت . مقاومت نشتی خـــازنها نــاشی از هدایت کم عایق بین صفحات رسانای خازن است. ساختمان خازنها بسته به مورد استفاده آنها متفاوت است و ممکن است کاغذی ، سرامیکی ، الکترولیتی و ... باشد. خـــازنها با ظرفیت کم از pF1 تا pF104 دارای عایقی از جنس میکا یا سرامیک هستند و تلفات حـــــــرارتی کم و مقـاومت نشتی بزرگ دارند .خازن میکا در مقایسه با خازن سرامیکی تغییرات ظرفیت کمتری نسبت به دما دارند. خازنهای با ظرفیت زیاد ،از یک تا چند میکرو فاراد ،از نوع الکــترولیتی هستند . این خازنـها تـلـفــات حـرارتی بیشتر و نیز تغییرات ظرفیت کمتری نسبت به دما دارند.این خازنها قطبی هستند یعنی یک سر آنها نسبت به سردیگر مثبت است .بنابر این هنگام استفاده از خازنهای الکترولیتی باید قطبیت آنها رعایت شود.

سلف :جزء دیگری از مدار سلف اســـت که به اسم خـــودالقا ،چـــوک یا کویل نیز شناخته مــی شود.

سلف واقعی همیشه دارای مقداری مقاومت است که از مقاومت سیم آن ناشی می شود، بنابراین مدل یک سلف واقعی به صورت یک سلف ایده آل است که با یک مقاومت (RL) سری شــــده باشد . سلفها از پیچیدن یک رشته سیم حول استوانه ای عایق از جنس پلاستیک ، ســرامیک یا کاغذ ساخته می شوند. مقدار ضریب خودالقای یک سلف را می توان با قرار دادن هسته ای از جنس مواد فرو مغناطیس در داخل استوانه عایق ، به میزان زیادی افزایش داد. واحد ضــریب خودالقایی سلف ، هانری (H) است ولی از میلی هانری و میکرو هانری نیز استفاده می شود .برد بورد :تخته آزمایش یا برد بورد وسیله ای است برای ساخت سریع مدارهای الکتریکی و الکترونیکی در آزمایشگاه . ایــن وسیله با سوراخهای فنرداری که دارد ، نیازبه لحیم کاری را برطرف می کند.در عین حال چون پایه های عناصـــر مختلف (خازن،مقاومت،دیود،ترانزیستورو...)ممکن است ضخیم و خارج از تحمل فنر داخـل بـرد بـورد بـاشـد ،می تـوان آنها را به سیمهای نازکی لحیم کردهو سپس سیمها را درون سوراخهای برد بورد قرار داد.

اختلاف فاز و اندازه گیری آناگر دو جریان ، دو ولتاژ یا یک جریان و یک ولتاژ و یا هر دو کمیت تناوبی دارای بسـامــــــد یـکسـان بـاشـنـد و هــر دو در یـک زمـان به مـقـدار ماکزیمم و صفر خود برسند ، می گوییم با یکدیگر همفازند. در صورتی که در زمانهای مختلف به ماکـزیمم برسند با یکدیگر اختلاف فاز دارند و یکی از دیگری به اندازه زاویه فی جلوتر خواهد بود .

با استفاده از اشکال لیساژو می توان اختلاف فاز را اندازه گیری کرد . دو سیگنال با بسامدهای مساوی را به دو محور اسیلوسکوپ وصل می کنیم ، شکل ایجاد شده روی صفحه اسیلوسکوپ ممکن است دایره ، بیضی یا خط مستقیم باشد .

بهتر است تقویت کننده های افقی و عمودی را طـوری تـنـظیم کنیـم که بر روی هـر دو مـحـور انحراف مساوی داشته باشیم .تصویر لـیـسـاژو بـرای اختلاف فاز بین صفر و نود درجه بیضی است .

برای اندازه گیری اختلاف فاز بین ولتاژ و جریـان در یک مدار RC بایستی اسیلوسکوپ را به صورت زیر در مدار قرار داد :

تئوری آزمایش :هرگـاه مقـاومتـی را بـا یک خازن به طور موازی اتصال داده و آنها را به یک ولتاژ متناوب وصل کنیم ،جریـانی که از مقاومت عبور می کند (IR) با ولتاژ (V) همفاز است در حالی که جریان IC که از خازن می گذرد به اندازه نود درجه از ولتاژ جلو می افتد .

ابتدا مـولـد سیگنال را روی بسامد KHz2 و مقدار ولتاژ خروجی را روی V5 پیک تو پیک تـنظیم می کنیم .از مقـاومـت R1 استفـاده مـی کنیم تا جریان خازن به طور غیر مستقیم اندازه گیری شود .برای هر بسامد آزمایشات و اندازه گیری را انجام می دهیم تا مقادیر خواسته شده در جدول از جمله ولتاز دو سر مقاومت ، جــریـان در خازن C ، ولتاژ دو سر مقاومت R2 ، جریان در مقاومت R2 ،زاویه فاز از روی سینوس آن ، مقدار جریان کل ، نشان می دهیم که جذر مجذورات جریانهای IR و IC برابر با جریان کل است را به دست می آوریم .

جزییات بیشتر


 • دریافت فایل گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری

 • گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری,کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری,کارورزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری,دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری,آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری, صنعت بیمه , اصول بیمه گری • دریافت فایل گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دستگاههای بكار رفته در این صنعت

 • گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,کارورزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,صنعت سیمان
 • دریافت فایل پاورپوینت طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار

 • پاورپوینت طراحی فعال خورشیدی,پاورپوینت سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی,پاورپوینت طراحی سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی,پاورپوینت سیستم های فعال خورشیدی,پاورپوینت سیستم های غیرفعال خورشیدی,پاورپوینت سیستم های غیرفعال سرمایش
 • دریافت فایل پاورپوینت افزاره های غیر فعال

 • دانلود پاورپوینت افزاره های غیر فعال,بررسی افزاره های غیر فعال,پاورپوینت جامع و کامل افزاره های غیر فعال,کاملترین پاورپوینت افزاره های غیر فعال,پکیج پاورپوینت افزاره های غیر فعال,مقاله افزاره های غیر فعال,تحقیق افزاره های غیر فعال
 • دریافت فایل سیستم فرمان الكتریكی ESP

 • سیستم فرمان,فرمانهای الكتریكی,عملكرد سیستم فرمان,سیستم های ایمنی فرمان,سیستم فرمان الكتریكی ESP,دانلود مقالات مهندسی مکانیک خودرو,دانلود مقالات مکانیک خودرو
 • دریافت فایل عایقهای الكتریكی

 • طراحی عایقهای الکتریکی ,طراحی عایق ماشینهای الکتریکی,طراحی ترانسفورماتور ها,عایق های ماشینهای الکتریکی,مهندسی برق,مقاومت عایقی


 • دریافت فایل تحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی

 • تحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی ,پژوهش بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی ,مقاله بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی ,دانلود تحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی ,بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی ,تقسیم بندی ,سیستم, قدرت الكتریكی
 • دریافت فایل تحقیق بررسی كوره های قوس الكتریكی و القائی

 • تحقیق بررسی كوره های قوس الكتریكی و القائی,پژوهش بررسی كوره های قوس الكتریكی و القائی,مقاله بررسی كوره های قوس الكتریكی و القائی,دانلود تحقیق بررسی كوره های قوس الكتریكی و القائی,بررسی كوره های قوس الكتریكی و القائی,كوره ,قوس الكتریكی ,قوس القائی • دریافت فایل پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول

 • تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول,فیزیولوژی سلول,تحلیل الكتریكی فیزیولوژی ,تحقیق الكتریكی فیزیولوژی سلول,مقاله فیزیولوژی سلول,پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول,بررسی الكتریكی فیزیولوژی سلول,دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول, سلول,تحلیل فیزیولوژی سلول
 • دریافت فایل بار الكتریكی

 • بار الكتریكی,بررسی بار الكتریكی,تحقیق بار الكتریكی,دانلود بار الكتریكی,دانلود تحقیق بار الكتریكی, بار الكتریكی,پژوهش دانشجویی درمورد بار الكتریكی,تحقیق درمورد بار الكتریكی


 • دریافت فایل تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی

 • تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی,تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی,تحقیق تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی,دانلود تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی,تحقیق درمورد تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی,دانلود تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی,تقسیم بندی یك سیستم قدرت
 • دریافت فایل بررسی شبكه های الكتریكی

 • شبكه توزیع,شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم,انواع مقره های مورد استفاده در شبكه های توزیع,انواع كابلهای مورد استفاده در شبكه های توزیع و متلقات مربوطه
 • دریافت فایل پاورپوینت اصول مهندسی فشار قوی شكست الكتریكی در عایقها

 • دانلود پاورپوینت اصول مهندسی فشار قوی شكست الكتریكی در عایقها,بررسی اصول مهندسی فشار قوی شكست الكتریكی در عایقها,پاورپوینت جامع و کامل اصول مهندسی فشار قوی شكست الكتریكی در عایقها,کاملترین پاورپوینت اصول مهندسی فشار قوی شكست الكتریكی در عایقها,پکیج پاورپوینت اصول مهندسی فشار قوی شكست الكتریكی در عایقها,مقاله اصول مهندسی فشار قوی شكست الكتریكی • دریافت فایل پروژه عیب یابی الكتریكی

 • مقاله عیب یابی الكتریكی,دانلود,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلودپایان نامه,برنامه نویسی pic,مهندسی الکتریکی,اموزش و مهارت الکتریکی,برق و الکترونیک,اموزش PIC,عیب یابی,عیب یابی الکتریک,مدار های الکتریکی,سیستم های الکتریکی


 • دریافت فایل گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی

 • دانلود گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی,گزارش کار آز مدار منطقی,پروژه مدار منطقی,تحقیق در مورد مدار منطقی,تحقیق درباره مدار منطقی,دنلود گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال,گزارش کار آز دیجیتال,آز دیجیتال,آزمایشگاه مدار منطقی,گیت های منطقی,ساخت فلیپ فل