دریافت فایل پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌| شناسه فایل 40250116

دانلود پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌,بررسی آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌,پاورپوینت جامع و کامل آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌,کاملترین پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌,پکیج پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 76 صفحه

آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌
به تفكیك فصل . این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 197 ماده‌ در 9 جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و در جلسه‌ مورخ‌ 20/9/1362 به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسید. آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ تعاریف‌ فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ فصل‌ دوم‌ - مولدهای‌ بخار با فشار متوسط‌ وقوی‌ فصل‌ سوم‌ ـ مولدهای‌ بخار با فشار كم‌ و دیگهای‌ آب‌ داغ‌ فصل‎چهارم- بهره‎برداری‌ و مراقبت‌ مولدهای‌ بخار و دیگهای‌ آب‌داغ‌ ماده‌ 1: الف‌ - مولد بخار یا دیگ‌ بخار به‌ دستگاه‌ یا محفظه‌ بسته‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ در آن‌ بخار آب‌ با فشار بیشتر از فشار هوای‌ خارج‌ تولید می‌گردد.
ب‌ - مولد بخار با فشار قوی‌ یا متوسط‌ به‌ آن‌ نوع‌ از مولدهای‌ بخار اطلاق‌ می‌شود كه‌ در آن‌ حداعلای‌ فشار موثر مجاز بیش‌ از یك‌ كیلو گرم‌ بر سانتیمتر مربع‌ (پانزده‌ پاوند بر اینچ‌ مربع‌) باشد.
ج‌ - مولدهای‌ بخار با فشار ضعیف‌ منحصراً به‌ آن‌ قسم‌ از مولدهای‌ بخار اطلاق‌ می‌شود كه‌ فشار موثر مجاز آن‌ از یك‌ كیلوگرم‌ بر سانتیمتر مربع‌ (پانزده‌ پاوند بر اینچ‌ مربع‌) تجاوز ننماید.
د - دیگ‌های‌ آبگرم‌ به‌ آن‌ نوع‌ از دستگاه‌های‌ گرم‌ كننده‌ آب‌ اطلاق‌ می‌گردد كه‌ فشار موثر داخلی‌ آن‌ از 10 كیلو گرم‌ بر سانتیمتر مربع‌ (150 پاوند بر اینچ‌ مربع‌) تجاوز نكند و یا در صورت‌ فشار بیشتر درجه‌ حرارت‌ آن‌ از 120 درجه‌ سانتیگراد (250 درجه‌ فارنهایت‌) بیشتر نباشد در هر حال‌ نباید در آن‌ بخار آب‌ تولید شود.
هـ - مقصود از فشار موثر داخلی‌ یك‌ دستگاه‌ تحت‌ فشار اضافه‌ فشار داخل‌ آن‌ نسبت‌ به‌ هوای‌ خارج‌ می‌باشد.
و - واحدهای‌ اندازه‌ گیری‌ فشار در مولدهای‌ بخار و دیگهای‌ آبگرم‌ عبارتند از آتمسفر (كیلوگرم‌ بر سانتیمتر مربع‌) - پاوند بر اینچ‌ مربع‌ - بار و نیوتن‌ بر میلی‌ متر مربع‌. تعاریف‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ بخش‌ یك‌ - چگونگی‌ ساختمان‌ بخش‌ دوم - لوحه‌ شناسایی‌ بخش‌ سوم - مدارك‌ ومشخصات‌ مولد بخار بخش‌ چهارم - بازرسی‌ فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ ماده‌ 2: مولد بخار و لوازم‌ مربوطه‌ باید طوری‌ طرح‌ و ساخته‌ شود كه‌ اولا برای‌ كار مورد نظر مناسب‌ باشد و ثانیاً دارای‌ مقاومت‌ كافی‌ در مقابل‌ فشارهای‌ داخلی‌ كه‌ تحت‌ آن‌ قرار خواهد گرفت‌ باشد.
ماده‌ 3: علاوه‌ بر مولد بخار،لوازم‌ و اتصالات‌ مربوطه‌ نیز باید از مصالح‌ مناسب‌ ومرغوب‌ و بدون‌ عیب‌ و با وزن‌ و ضخامت‌ كافی‌ برطبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و استانداردهای‌ شناخته‌ شده‌ و معتبر ساخته‌ شده‌ باشد. فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ بخش‌ یك‌ - چگونگی‌ ساختمان‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ ماده‌ 4: هر مولد بخار باید دارای‌ لوحه‌ فلزی‌ نصب‌ شده‌ شامل‌ اطلاعات‌ زیر باشد:
الف‌ - نام‌ موسسه‌ سازنده‌.
ب‌ - شماره‌ ردیف‌ موسسه‌ سازنده‌.
ج‌ - سالی‌ كه‌ ساخته‌ شده‌ است‌.
د - حداكثر فشار موثر مجاز.
هـ - فشار آزمایش‌ هیدرواستاتیك‌.
و - استانداردی‌ كه‌ دیگ‌ آبگرم‌ یا مولد بخار براساس‌ آن‌ ساخته‌ شده‌ است‌.
ز - نوع‌ سوخت‌
ماده‌ 5: لوحه‌ شناسایی‌ باید در جلوی‌ دیگ‌ و یا در محلی‌ كه‌ به‌ سهولت‌ قابل‌ رویت‌ باشد نصب‌ گردد و علاوه‌ بر این‌ مشخصات‌ مندرج‌ در لوحه‌ شناسایی‌ باید در محل‌ مناسب‌ دیگری‌ نظیر اطراف‌ دریچه‌ آدم‌رو حك‌ گردد. بخش‌ 2 - لوحه‌ شناسایی‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ ماده‌ 6: هر مولد بخار باید دارای‌ گواهینامه‌ ای‌ كه‌ شامل‌ كلیه‌ مدارك‌ و مشخصات‌ فنی‌ كه‌ از طرف‌ سازنده‌ بكار رفته‌ و همچنین‌ محاسبات‌ فنی‌ و ابعاد و اطلاعاتی‌ كه‌ با لوحه‌ شناسایی‌ تطبیق‌ نماید باشد.
ماده‌ 7: گواهینامه‌ مذكور در ماده‌ 6 باید شامل‌ كلیه‌ آزمایش‌های‌ (مخرب‌ و غیر مخرب‌) كه‌ در حین‌ ساختمان‌ مولد بخار روی‌ مصالح‌ و خود آن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌ باشد.
ماده‌ 8: گواهینامه‌ مذكور باید درتمام‌ مدت‌ در كارخانه‌ نگهداری‌ و در صورت‌ مطالبه‌ بازرسان‌ كار ارائه‌ گردد. بخش‌ 3 - مدارك‌ ومشخصات‌ مولد بخار آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مولد بخار و دیگ‌های‌ آبگرم‌ فصل‌ اول‌ - اصول‌ كلی‌ ماده‌ 9: مولد بخار باید از داخل‌ و خارج‌ به‌ وسیله‌ بازرسان‌ بصیر كه‌ از طرف‌ مقام‌ صلاحیتدار اجازه‌ داشته‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر بازرسی‌ گردد.
الف‌ - درحین‌ ساخت‌.
ب‌ - بعد از نصب‌ و قبل‌ از آنكه‌ به‌ كارانداخته‌ شود.

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

جزییات بیشتر
 • دریافت فایل پروژه بررسی تکنولوژی مولد قدرت

 • پروژه بررسی تکنولوژی مولد قدرت,مولد برق,تحقیق در مورد مولدهای برق,پروژه در مورد مولد برق,دانلود تحقیق در مورد موتور ماشین,عملکرد موتور ماشین,سیستم موتور بنزینی,تحقیق در مورد موتورهای کابراتوری,موتور انژکتوری


 • دریافت فایل طرح کسب و کار مولد های پیل سوختی

 • دانلود طرح کسب و کار ,مولد های پیل سوختی,تولید پیل سوختی,دانلود طرح توجیهی,طرح کسب و کار مولد پیل سوختی,دانلود طرح کسب و کار,طرح تولید مولد پیل سوختی,دانلود طرح مولد پیل سوختی,توجیه فنی مولد پیل سوختی,توجیه اقتصادی مولد پیل سوختی,توجیه مالی


 • دریافت فایل تحقیق ملي ـ مذهبي, نيروي مبارز و مولد

 • ملي ـ مذهبي, نيروي مبارز و مولد,, دانلود تحقیق ملي ـ مذهبي, نيروي مبارز و مولد,, پاورپوینت در مورد ملي ـ مذهبي, نيروي مبارز و مولد,, تحقیق ملي ـ مذهبي, نيروي مبارز و مولد,, تحقیق درباره ملي ـ مذهبي, نيروي مبارز و مولد,, تحقیق راجع به ملي ـ مذهبي,,, • دریافت فایل تحقیق فن آوری مولد قدرت

 • مولد قدرت,مولد قدرت خودرو,مولد قدرت چیست,سیستم مولد قدرت خودرو,تکنولوژی مولد قدرت 2,تکنولوژی مولد قدرت خودرو,کارگاه مولد قدرت,تکنولوژی مولد قدرت,تحقیق مولد قدرت,تحقیق مولد قدرت خودرو,تحقیق تکنولوژی مولد قدرت,مقاله مولد قدرت • دریافت فایل تحقیق ملي- مذهبيان نيروي مبارز و مولد

 • ملي مذهبيان , تحقیق در مورد ملي مذهبيان , دانلود تحقیق ملي مذهبيان , دانلود رایگان تحقیق ملي مذهبيان , پروژه ملي مذهبيان , مقاله ملي مذهبيان , مقاله در مورد ملي مذهبيان , پروژه در مورد ملي مذهبيان , دانلود پایان نامه ملي مذهبيان , تحقیق آماد,,,

 • دریافت فایل پاورپوینت راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی

 • راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی, دانلود پاورپوینت راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی, پاورپوینت در مورد راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی, تحقیق راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتیپاورپوینت درباره راهنمای انتخاب و خرید دستکش حفاظتی, پاورپوینت راجع,,,


 • دریافت فایل جزوه آنالیز لایه های حفاظتی (Layer of Protection Analysis LOPA)

 • آنالیز لایه های حفاظتی,جزوه آنالیز لایه های حفاظتی,آنالیز لایه حفاظتی,آنالیز ریسک,جزوه آنالیز ریسک,تحقیق آنالیز لایه های حفاظتی,مقاله آنالیز لایه های حفاظتی,پاورپوینت آنالیز لایه های حفاظتی,پایان نامه آنالیز لایه های حفاظتی,آشنایی با آنالیز


 • دریافت فایل گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎

 • کارآموزی شرکت فنی حفاظتی,گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی,دانلود گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی الکترونیک,دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک,گزارش کارآمزوی برق,گزارش کارآموزی شرکت حفاظتی

 • دریافت فایل پاورپوینت روش تدوین آیین نامه در کتابخانه

 • روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, دانلود پاورپوینت روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, پاورپوینت در مورد روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, تحقیق روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, پاورپوینت درباره روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, پاورپوینت راجع به روش تدوین,,,
 • دریافت فایل پاورپوینت آیین نامه تجهیزات پزشکی

 • آیین نامه تجهیزات پزشکی, دانلود پاورپوینت آیین نامه تجهیزات پزشکی, پاورپوینت در مورد آیین نامه تجهیزات پزشکی, تحقیق آیین نامه تجهیزات پزشکی, پاورپوینت درباره آیین نامه تجهیزات پزشکی, پاورپوینت راجع به آیین نامه تجهیزات پزشکی, پاورپوینت آماده آیین نام,,,


 • دریافت فایل پاورپوینت آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه

 • آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه, دانلود پاورپوینت آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه, پاورپوینت در مورد آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه, تحقیق آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه, پاورپوینت درباره آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودج,,,


 • دریافت فایل پاورپوینت آیین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه

 • آیین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه, دانلود پاورپوینت آیین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه, پاورپوینت در مورد آیین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه, تحقیق آیین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه, پاورپوینت درباره آیین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه, پاورپوینت را,,,


 • دریافت فایل پاورپوینت روش تدوین آیین نامه در کتابخانه

 • روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, دانلود پاورپوینت روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, پاورپوینت در مورد روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, تحقیق روش تدوین آیین نامه در کتابخانهپاورپوینت درباره روش تدوین آیین نامه در کتابخانه, پاورپوینت راجع به روش تد,,,

 • دریافت فایل پاورپوینت و تحقیق آیین نامه معاملات بورس

 • آیین نامه معاملات بورس, تحقیق آیین نامه معاملات بورس, پاورپوینت آیین نامه معاملات بورس,آیین نامه معاملات در بورس, آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار, بورس اوراق بهادار, آیین نامه های بورس, تابلوهای بورس, خرید سهام, بورس