دریافت فایل مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد، مدل های ارزیابی عملكرد وکارایی (فصل دوم)| شناسه فایل 40278887

مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد مدل های ارزیابی عملكرد وکارایی (فصل دوم)
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد، مدل های ارزیابی عملكرد وکارایی (فصل دوم) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

توضیحات :

در 51 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد، مدل های ارزیابی عملكرد وکارایی
2-1 مقدمه 14
2-2 بخش اول) عملکرد 15
2-2-1 مفهوم و تعاریف عملكرد 15
2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملكرد 16
2-2-3 فرایند ارزیابی عملكرد 17
2-2-4 ارزیابی و اندازه گیری عملكرد 18
2-2-5 اهداف ارزیابی عملكرد 20
2-2-6 عملكرد كاركنان 22
2-3 بخش دوم) مدل های ارزیابی عملكرد 25
2-3-1 نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها 26
2-3-2 رویکردهای ارزیابی عملكرد 32
2-3-3 مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد 33
2-4 بخش سوم) کارایی 35
2-4-1 تعریف کارایی 35
2-4-2 عوامل مؤثر در کارایی 37
2-4-3 انواع کارایی 38
2-4-4 ناکارایی 40
2-4-5 اندازه‌گیری کارایی 40
2-4-6 رابطه بین صرفه ‌اقتصادی و کارایی 42
2-4-7 معیارهای کارایی 43
2-4-8 تدوین معیارهای کارایی 43
2-4-9 تعیین موانع، مشكلات و مسائل موجود درارزیابی 45
2-4-10 انواع ارزیابی 45
2-4-11 روش‌های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات 47
2-4-12 کارایی عملیاتی 52
2-5 بخش چهارم) پیشینه تحقیق 55
2-5-1 تحقیقات داخلی 55
2-5-2 تحقیقات خارجی 60
2-6 خلاصه فصل ............................................................................................................65

بخشی از متن :

مقدمه
واحدهای صنعتی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار هستند و می توان گفت که یکی از مهمترین ارکان هر دولت و کشوری واحدها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور هستند. از طرفی دیگر یکی از مهمترین این واحدها شرکت های صنعتی عضو بورس هستند . ضمنا در مهمترین ارگان اقتصادی یک کشور نمی‌توان بدون ارزیابی عملکرد ، انتظار موفقیت و پیشرفت در آن موسسه را داشت. در این میان یکی از مهمترین و کاراترین روش‌های ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. مساله مهم در این تحقیق یافتن راهی جدید برای بهبود عملکرد موسسات مالی و نیز شرکت های مهم می‌باشد. بررسی روند عملکرد در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این به دلیل درآمد یا هزینه‌زایی برای دولت است. بنابراین در این پژوهش هدف اصلی ما بررسی و ارزیابی شرکت های صنعتی می‌باشد.
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق دراین فصل به 4 بخش تفكیك شده است. در بخش اول از این فصل به بررسی مبانی نظری مرتبط با مفهوم و تعاریف عملكرد، اندازه گیری عملكرد ، عملكرد كاركنان، مدیریت عملكرد، عناصر اصلی مدیریت عملكرد مدلهای ارزیابی عملكرد پرداخته می شود. دربخش دوم به بررسی مبانی نظری مرتبط با بررسی سیستم ها و چارچوب های ارزیابی عملكرد، ارزش افزوده اقتصادی، قیمت گذاری بر مبنای فعالیت آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی، ارزیابی های عملکردی پشتیبانی(حمایتی)، چارچوب پیامدها ونتایج، بازگشت به رویکرد کیفی پرداخته شده است. در بخش سوم به بررسی کارایی ،کارایی چیست و چگونه می تواند اندازه گیری شود، تحلیل پوشش داده، تحلیل پوشش داده ها وکارایی فنی، اندازه گیری عملکرد شرکت ها از طریق تحلیل پوشش داده، روشهای ارزیابی عملكرد مناسب بانكها بررسی شده است . و در بخش چهارم پیشینه تحقیق شامل تحقیقات خارجی و مخصوصا داخلی مرتبط با عنوان موضوع بررسی شده است .


بخش اول) عملکرد
مفهوم و تعاریف عملكرد
در فرهنگ لغت حییم كلمة عملكرد به معنی اجراء، انجام، نمایش كار برجسته ترجمه شده است.(بیك زاد وهمكاران،151،1389). عملكرد مفهوم نسبی چند بعدی است كه شامل نتایج و فرآیندهای ایجاد نتایج است و معیارهای كیفی و كمی كه در مورد عملكرد بكار گرفته می شوند، به عنوان نماینده عملكرد بوده و از عملكرد متفاوت هستند. بطور كلی عملكرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی و مقایسه نتایج با انتظارات است. برخی اندیشمندان معتقدند كه عملكرد می بایست به عنوان نتیجه كار توصیف شود. "عملكرد كاركنان تابعی از حاصلضرب سه عامل: توانایی و مهارت، تلاش و كوشش در انجام وظایف و پشتیبانی های محیطی است(میرسپاسی، 1392، 291).
از واژه عملكرد تعاریف زیادی شده است اما در یك تعریف جامع می توان گفت عملكرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراء كننده ناشی شده و عملكرد را از یك مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می كند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلكه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج، در مورد آنها قضاوت كرد(بیك زاده وهمكاران،151،1389).
عملکرد فرایندهای مختلف می تواند معانی مختلفی داشته باشد. در عین حال عوامل بسیاری وجود دارند که بر عملکرد تاثیر می گذارند. عملکرد بر حسب میزان کالاها یا خدمات قابل ارائه در یک واحد زمانی معین بیان می شود. در این مفهوم عملکرد سازمان شامل تاثیر بخشی کارایی خروجی و سایر حوزه هاست. عملکرد بر اساس نوع و فرم تولید مشخص می شود. در حالی که بیشتر خدمات در بخش دولتی ارائه می شوند بخش خصوصی به عنوان تولیدکننده بیشتر ظاهرشده است(یوگور و یولوسوی،111،2013). عملکرد کسب و کار یا شغل شامل خروجی در انتهای یک مدت زمان معین است و شامل درجه تحقق اهداف یا وظایف کسب و کار می باشد. در این حالت عملکرد نتیجه تمام تلاش ها در جهت دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد(ارکوت و همکاران ،18،2010).

جزییات بیشتر
  • دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA

  • ارزیابی عملکرد با DEA,مبانی نظری ارزیابی عملکرد در پالایشگاه گاز,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با DEA,ارزیابی عملکرد با استفاده از شبکه های  عصبی مصنوعی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز با DEA و ANN,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد


  • دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA

  • ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,ارزیابی عملکرد سازمانی چیست,ارزیابی عملکرد سازمان چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,

  • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 103 صفحه کامل و جامع

  • مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری در مورد ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق در مورد ارزیابی عملکرد,پیشینه پژوهش در مورد ارزیابی عملکرد,فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد,تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان,تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران
  • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها 57 صفحه

  • مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی سازمانها,مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکتها,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکتها,مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها,فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها