دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه آمیخته ترفیع و ارزش ویژه برند 83 صفحه| شناسه فایل 42075029

مبانی نظری ارزش ویژه برند,پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند,پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند,فصل دوم پایان نامه ارزش ویژه برند,دانلود مبانی نظری ارزش ویژه برند,مبانی نظری آمیخته ترفیع,پیشینه پژوهش آمیخته ترفیع,پیشینه تحقیق آمیخته ترفیع,فصل دوم پایان نامه آمیخته ترفیع,دانلود مبانی نظری آمیخته ترفیع
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه آمیخته ترفیع و ارزش ویژه برند 83 صفحه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه آمیخته ترفیع و ارزش ویژه برند 83 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه آمیخته ترفیع و ارزش ویژه برند بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات83
حجم0/283 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

ارزش ویژه برند به عنوان یک شاخص کلیدی جهت تعیین وضعیت سلامت برند و بازبینی مداوم آن،مرحله ای مهم در مدیریت موثر برند است.با توجه به رویارویی شرکت ها با رقابتی همه جانبه و جهانی در بازار کنونی برند سازی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکت ها به ابزاری جهت افزایش ارزش ویژه برند خود و ایجاد تمایز نیاز دارند. کوشش ها و فعالیت های بازاریابی یکی از مهمترین ابزارها در این راستا می باشد.انتخاب یک آمیخته ترفیع مناسب به بهبود جایگاه هر برندی در میان رقبای خود می انجامد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل همه مشتریان فروشگاه پروما می باشد که حداقل یک بار از فروشگاه پروما خرید کرده اند و حجم نمونه، 384 نفر که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار SPSS و همچنین لیزرل و تکنیک آماری معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیارهای مدل مشخص شده و بتوان راهکارهای صحیح ومناسب را تدوین نمود.

یافته ها نشان می دهد که تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.همچنین اثر فروش حضوری و پیشبرد فروش مثبت اما ضعیفتر بوده اند.همچنین رابطه معناداری بین پیشبرد فروش و آگاهی از برند ، پیش برد فروش و تداعی با برند ، روابط عمومی و وفاداری به برند ، روابط عمومی و تداعی با برند ،بازاریابی مستقیم و وفاداری به برند ، فروش حضوری و آگاهی از برند مشاهده نشد.

كلمات كلیدی:

برند

آمیخته ترفیع

ارزش ویژه برند

خرده فروشی

فروشگاه زنجیره ای

مقدمه

در عصر حاضر با توجه به تاسیس فروشگاه های خرده فروشی و مراکز خرید بزرگ خصوصی رقابت شدیدی بین فعالان صنعت خرده فروشی در جریان است.امروزه مراکز خرید برای جذب مشتریان با هم به رقابت می پردازند،مرکز خریدی که باعث رضایت بیشتر مصرف کنندگان شود در این رقابت برنده خواهد شد(کورویلا و جوشی ، 2010). براساس نظر محققین برند ، برند های خرده فروشی نوعا حساسیت بیشتری در مقایسه با برند های محصولات دارند ( آیلاوادی و کلر ، 2004).

با توجه به اینکه برند می تواند قلب و روح مخاطب خود را تسخیر نماید و در دنیای امروزی که بازارها مملو از محصولاتی هستند که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با هم ندارند،خلق یک برند می تواند تمایز چشمگیری ایجاد کند(لویس و لومبارت ، 2010).برند گذاری میتوان به طور خاص در خرده فروشی مهم باشد و ماهیتی رقابتی ایجاد کند(وبودا،برنارد و هلسیگ ،2009). ارزش ویژه برند غالباً به عنوان ارزشی که یک برند به محصول می دهد توصیف شده است.عموماً ارزش ویژه برند ناشی از کلیه فعالیت هایی است که برای فروش برند صورت میگیرد. بنابراین میتوان آن را بر مبنای فعالیتهای بازاریابی برای برند مورد نظر نیز بررسی نمود.

از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی هستند . ارزش ویژه برند حاصل سرمایه گذاری است كه در فعالیت ها ی بازاریابی درگذشته صورت گرفته است . شركت ها از طریق فعالیت های بازاریابی مصرف كنندگان را از برند آگاه ساخته و تصویر مطلوبی از برند در ذهن آنها ایجاد می كنند (ون ریل و همكاران ، 2005). آمیخته ترفیع به عنوان یکی از اجزای مهم آمیخته بازاریابی می باشد و موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها و شرکتها در گرو فعالیتهای ترفیعی و ترویجی آن هاست و شرکت ها هر ساله بودجه بیشتری را برای فعالیت های ترفیعی خود تصویب می نمایند. بسیاری از مدیران صنعت خرده فروشی بدون در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی هزینه های گزافی را به سازمان خود متحمل می کنند در صورتیکه با در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی بر ارزش ویژه برند فروشگاه یا مرکز خرید خود میتوانند ترکیب موثرتری از فالیت های ترفیعی و ترویجی را انتخاب و اجرا کنند. از همین رو در این تحقیق پژوهشگر بر آنست تا تاثیر عناصر آمیخته ترفیع را بر ارزش ویژه برند بسنجد و با پیشنهاد ترکیب فعالیت ترفیعی مناسب مدیران فروشگاه پروما تهران را در بالا بردن ارزش ویژه برند این فروشگاه یاری رساند.

فهرست مطالب

فصل 2: ادبیات تحقیق 34

2-1- مقدمه 35

2-2- مفاهیم تحقیق 36

2-2-1- آمیخته ترفیع و ابعاد آن 36

2-2-2- ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکر 47

2-2-3- ارزش ویژه برند 51

2-3- تحلیل و نقد مبانی نظری 55

2-3-1- مدل کلر 55

2-3-2- مدل کاپفرر 57

2-3-3- مدل آکر 58

2-4- مروری بر صنعت خرده فروشی 59

2-4-1- انواع سازمان های خرده فروشی 60

2-4-2- فروشگاه های زنجیره ای 62

2-4-3- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در دنیا 64

2-4-4- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در ایران 66

2-4-5- فروشگاه زنجیره ای پروما 69

2-4-6- جمع بندی صنعت مورد مطالعه 70

2-5- پیشینه تحقیق 70

2-5-1- سوابق تحقیقات داخلی 70

2-5-2- سوابق تحقیقات خارجی 75

2-6- جمع بندی 80

منابع و ماخذ تحقیق

فهرست جداول

جدول (2-1( انواع سازمان های خرده فروشی 61

جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 71

جدول (2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 75

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق 28

شکل (2-1) مدل کلر 57

شکل (2-2) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، 1992) 58

شکل (2-3) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، 1991) 59


"

جزییات بیشتر

 • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش گذاری برند برای مشتری 70 صفحه

 • فصل دوم پایان نامه ارزش گذاری برند برای مشتری,مبانی نظری ارزش گذاری برند برای مشتری,پیشینه تحقیق ارزش گذاری برند برای مشتری,پیشینه داخلی ارزش گذاری برند برای مشتری,پیشینه خارجی ارزش گذاری برند برای مشتری,پیشینه پژوهش ارزش گذاری برند برای مشتری,پیشینه نظری ارزش گذاری برند برای مشتری,ادبیات نظری ارزش گذاری برند برای مشتری,چارچوب نظری ارزش گذاری برند برای مشتری
 • دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

 • ارزش ویژه برند در شرکتها, مبانی نظری ارزش ویژه برند در شرکتها,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,مبانی نظری تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها • دریافت فایل ادبیات و مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز

 • ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند سبز,مبانی نظری ارزش ویژه برند,مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز,دانلود مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز,ادبیات و مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز,دانلود ادبیات و مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز
 • دریافت فایل پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

 • ارزش ویژه برند در شرکتها,پروپوزال ارزش ویژه برند در شرکتها,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,پروپوزال تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها


 • دریافت فایل پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

 • پرسشنامه آمیخته بازاریابی,پرسشنامه ارزش ویژه برند در شرکتها,پرسشنامه ارزش ویژه برند,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر,پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر,پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش برند
 • دریافت فایل عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز

 • بازاریابی سبز,ارزش ویژه برند,مصرف‌کننده سبز,ارزش ویژه برند سبز,ابعاد ارزش ویژه برند سبز,عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز,دانلود مقاله بازاریابی سبز,دانلود مقاله ارزش ویژه برند سبز
 • دریافت فایل پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

 • دانلود پرسشنامه کارمند محور کینگ و گریس,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور ,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس,دانلود پکیج پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس,دانلود پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس


 • دریافت فایل تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند

 • مزایای ارزش ویژه برند برای شرکت,عوامل موثر بر ارزش ویژه برند,مدل های ارزش ویژه برند,مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران,ابعاد ارزش ویژه برند,مدل ارزش ویژه برند آکر,پایان نامه ابعاد ارزش ویژه برند,پایان نامه مدلهای ارزش ویژه برند

 • دریافت فایل ارزش ویژه برند

 • برند,مدل های مالی,ارزش گذاری برند,دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,سیستم همکاری در فروش فایل,خرید مقالات مدیریتی,ارزش ویژه برند


 • دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعمیم برند 56 صفحه

 • مبانی نظری برند,پیشینه تحقیق برند,فصل دوم پایان نامه برند,مبانی نظری تعمیم برند,پیشینه تحقیق تعمیم برند,پیشینه داخلی تعمیم برند,پیشینه خارجی تعمیم برند,پیشینه پژوهش تعمیم برند,چارچوب نظری تعمیم برند,فصل دوم پایان نامه تعمیم برند