دریافت فایل شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها| شناسه فایل 42079307

پایان نامه ثبت اسناد,پایان نامه جعل اسناد,پایان نامه در مورد جعل اسناد,جعل اسناد ثبتی در حقوق ایران,جعل اسناد رسمي در حقوق ایران,جعل اسناد در حقوق کیفری ایران,عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی,عوامل وقوع جرائم و جعل ثبت شرکتها,راههای پیشگیری از جعل اسناد ثبتی,راههای پیشگیری از جعل ثبت شرکتها
مشخصات فایل مورد نظر در مورد شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها

هدف از این پایان نامه بررسي تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و راههای پیشگیری از آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات160
حجم137/225 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

جعل اسناد رسمي از جرائمي است كه بلافاصله و مستقيماً به اعتماد مردم نسبت به اسناد لطمه وارد مي كند و نيز مستقيم يا غير مستقيم موجب خسارت مادي افراد يا اجتماع خواهد بود.قانونگذار در باب ششم قانون ثبت اسناد و املاك، كه مهمترين متن كيفري حقوق ثبت اسناد و املاك نيز به شمار مي رود در ماده 100 آن در هدف بند، افعال غير مجازي را كه بعضي از آنها اصطلاحاً جعل نمي باشند؛ در رديف جعل اسناد رسمي قرار داده است و مرتكبين چنين اعمال ممنوعه را كه از كاركنان و اجزاء ثبت اسناد و املاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمي مي باشند؛ جاعل در اسناد رسمي محسوب نموده است. در ماده 103 قانون مذكور، صدور گواهي خلاف واقع از سوي كاركنان و كارمندان را جرم تلقي نموده و آن را در حكم جاعل در اسناد رسمي مي داند و براي مرتكب يا مرتكبين آن مجازات جاعل در اسناد رسمي را پيش بيني نموده است.


تعريف جعل در سند رسمي زماني جامع و كامل است كه شامل تغيير حقيقت در اركان سند و همچنين فرض خسارت و قصد متقلبانه مرتكب باشد. تغيير حقيقت در جعل اسناد رسمي ممكن است به صورت مادي يعني با دست بردن در كلمات و ارقام و يا ساختن امضاء باشد و يا نسبت به مفاد سند و بدون داشتن آثار مادي خارجي صورت گيرد، كه از آن به جعل معنوي ياد مي شود.


خسارت حاصله از جعل اسناد رسمي ممكن است مادي يا معنوي يا هر دو و يا اجتماعي ، مسلم يا محتمل باشد. جرم جعل اسناد رسمي داراي اين خصوصيت است كه خسارت واقعي ناشي از جرم نتيجه غير مستقيم و مع الواسطه عمل جاعل مي باشد ، ولي آنچه مستقيماً و بلاواسطه از آن نتيجه مي شود. بي نظمي و تشويش عمومي و از همه مهمتر لطمه به احساس اعتماد عمومي به اسناد رسمي است ؛ زيرا همانطور كه مي دانيم در اسناد رسمي حس اعتماد عمومي وجود دارد و شرط مهمي به شمار مي آيد.در گواهي خلاف واقع نيز كه از سوي كاركنان ثبت اسناد و املاك صادر مي شود.


با توجه به مفروضات فوق در اين پژوهش سعي گرديد تا به بررسي عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها پرداخته شود

فهرست مطالب
چکیده 1
واژگان کلیدی: 2

فصل اول:كليات تحقیق 5
مقدمه 5
2-1 بیان مسأله : 10
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 13
4-1 اهداف تحقیق : 15
هدف کلی 15
2-4-1.اهداف اختصاصی : 15
5-1 سؤالات تحقیق 16
6-1 فرضيه‏هاي تحقیق: 17
7-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 18

1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول : 18

2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی : 19


فصل دوم:پیشینه نظری و عملی پژوهش 20
الف : پیشینه نظری پژوهش 21
1-1.مقدمه 21
2-2 تعريف جعل: 23
3-2 پيشينه قانوني جرم جعل 26
4-2 عناصر اصلي جرم جعل 27
5-2 جرم استفاده از سند مجعول 29
6-2 سابقه تاریخی جعل 30
1-6-2 سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام 30
7-2 سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب 32
8-2 سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب 33

9-2 تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان 34

10-2 انواع جعل و وجوه افتراق آنها 36
1-10-2 جعل مادی 36
11-2 جعل معنوی 38
12-2 مصاديق جعل معنوي: 39
13-2 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 41
14-2 تعریف سند و انواع آن 42
1-14-2 مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 42
2-14-2 تعریف سند 42
3-14-2 انواع سند 43
4-14-2 سند رسمی از نظر قانون ثبت 46
15-2 آثار اسناد رسمی در قانون ثبت 47
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن 50
تعریف سند عادي: 51
16-2 اقسام اسناد عادی 51
2) دفاتر تجاری 52
1-16-2 دفتر تجاری رسمی 52
2-16-2 دفتر تجاری عادی 53
17-2 سند اتفاقی : 54
18-2 جعل در حقوق موضوعه 54
19-2 تحلیل ارکان ماده 100 قانون ثبت اسناد 55
20-2 عنصر قانونی 55
21-2 عنصر مادی 57
الف) مرتکب جرم : 58
ب ) انواع عمل فیزیکی 59
22-2 حقوق مقایسه 65
23-2 اتفاق آراء : 72
24-2 نظر کمسیون : 73
25-2 مفهوم ضرر 77
26-2 اقسام ضرر 79
27-2 عنصر معنوی یا روانی 80

28-2 مسئولیت کیفری مرتکبین اعمال (جرائم) ماده 100 قانون ثبت اسناد 81

2) مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی) 84
29-2 جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد 87
31-2 عنصر مادی 90
32-2 عنصر معنوی یا اخلاقی 93
33-2 مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 94
34-2 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 95
35-2 الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی : 96
36-2 تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك 98
معایب صدور سند، ليك از طريق ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه: 101
37-2 انگيزه جعل اسناد رسمي توسط اشخاص در جامعه 102
1) جهل علت جعل: 102
2ـ انگيزه اضطرار و جعل : 105
3ـ وضع مقررات نامتناسب و ماليات سنگين و جعل : 107
4ـ سرقت با انگيزه جعل سند رسمي: 109
5ـ جعل با انگيزه سياسي : 110
38-2 موارد پيشگيري جعل در سند 112
الف) در خصوص جعل اسناد رسمي اتومبيل ها: 112
ب) انگيزه خريد اتومبيل هاي تصادفي: 112

39-2 راهکارهای عملی برای کاهش جرم اسناد 114

40-2. حقوق ثبت 127
1-40-2. ویژگی های حقوق ثبت 128
2-40-2. اهداف حقوق ثبت 128
ب- پیشینه عملی پژوهش 130

فصل سوم:روش پژوهش 134
1-3 مقدمه 134
2-3 روش تحقيق 135
3-3 جامعه آماري 135
4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری 135
روشهای گردآوری اطلاعات را به طوری کلی می توان به دو طبقه کلی تقسیم کرد: 136
6-3 روش جمع آوری داده ها: 136


فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 138
الف : توصيف دادهها 139
مقدمه 139
1- 4. سيماي جامعة آماري 139
جدول 4-1. فراواني نمونه ها بر حسب جنسيت 139
جدول 4-2. فراواني نمونه ها بر حسب سن 140
جدول 4-3. فراواني نمونه ها بر حسب ميزان تحصيلات 141
2-4. آزمون فرضیه های تحقیق 142
جدول 4-4 آزمون ضرايب همبستگي پيرسون فرضيه اصلي 142
جدول 4-5 آزمون ضرايب همبستگي پيرسون فرضيه فرعي اول 143
جدول 4-6 آزمون ضرايب همبستگي پيرسون فرضيه فرعي دوم 144


فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 146
1-5. نتیجه گیری 146
1-1-5 بررسی فرضیات : 149
2-5 پیشنهادات: 151
3-5 محدوديت‏‎‎هاي پژوهش: 156


4-5 منابع 157


"

جزییات بیشتر


 • دریافت فایل تحقیق بررسی علل و عوامل بروز وندالیسم

 • تحقیق بررسی علل و عوامل بروز وندالیسم,مقاله وندالیسم,تحقیق علت وندالیسم,پروژه وندالیسم در ایران,پاورپوینت وندالیسم فرهنگی چیست,پروژه بررسی وندالیسم در معماری,تحقیق انواع وندالیسم,وندالیسم در شهر,وندالیسم شهری چیست جغرافیا دوازدهم


 • دریافت فایل علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

 • دلایل بروز فساد اداری,عوامل بروز فساد اداری,علل بروز فساد اداری,عوامل اقتصادی بروز فساد اداری,عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام,روشهای پیشگیری از فساد اداری,عوامل موثر بر فساد اداری,عوامل موثر بر کاهش فساد اداری,تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری,پایان نامه فساد اداری,دانلود پایان نامه فساد اداری,پایان نامه در خصوص فساد اداری,پایان نامه در مورد فساد اداری


 • دریافت فایل مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

 • دلایل بروز فساد اداری,عوامل بروز فساد اداری,علل بروز فساد اداری,عوامل اقتصادی بروز فساد اداری,عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام,روشهای پیشگیری از فساد اداری,عوامل موثر بر فساد اداری,عوامل موثر بر کاهش فساد اداری,تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری,پیشینه تحقیق فساد اداری,مبانی نظری فساد اداری,مبانی نظری پیشگیری از فساد اداری • دریافت فایل پرسشنامه علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

 • پرسشنامه فساد اداری,پرسشنامه فساد اداری مالی,پرسشنامه استاندارد فساد اداری,پرسشنامه سنجش فساد اداری,پرسشنامه در مورد فساد اداری,پرسشنامه عوامل موثر بر فساد اداری,دانلود پرسشنامه فساد اداری,پرسشنامه دلایل بروز فساد اداری,پرسشنامه عوامل بروز فساد اداری,پرسشنامه علل بروز فساد اداری,پرسشنامه روشهای پیشگیری از فساد اداری,پرسشنامه تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری,پرسشنامه پیشگیری از فساد اداری


 • دریافت فایل تحقيق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 • تحقيق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی,نحوه تنظيم سند,دفاتر اسناد رسمي,اسناد رسمي,تنظيم سند,تحقيق در مورد دفاتر اسناد,تحقیق تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی,مقاله تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی,پاورپوینت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی • دریافت فایل مقاله ای درباره ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

 • حقوق ,مقاله ای درباره ارتفاق,ارتفاق ,ثبت اسناد,ارتفاق در حقوق ثبت اسناد,تحقیق در مورد ثبت اسناد,دانلود تحقیق درباره حقوق ثبت اسناد,مقاله حقوقی ثبت اسناد,قانون مدني ايران,دانلود مقاله قانون مدني ايران,قانون ايران,تحقیق در مورد قوانین ثبت


 • دریافت فایل روند ثبت اسناد در دفتر املاك

 • ثبت اسناد,دفتر املاك ,ثبت اسناد در دفتر املاك ,مقاله روند ثبت اسناد در دفتر املاك ,پروژه روند ثبت اسناد در دفتر املاك ,تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاك , دانلود تحقیق روند ثبت,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود رایگان مقاله • دریافت فایل تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك

 • تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك,روند ثبت اسناد,دفتر املاك,ثبت اسناد در دفتر,سير تاريخي ثبت,ترتيب تنظيم دفاتر,مراجعه به دفاتر ثبت,تحقیق ثبت اسناد در دفتر املاك,مقاله ثبت اسناد در دفتر املاك,پاورپوینت ثبت اسناد در دفتر املاك • دریافت فایل گزارش کارآموزی در اداره ثبت املاک و اسناد

 • گزارش کارآموزی در اداره ثبت,گزارش کارآموزی در اداره ثبت احوال,گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک,گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد,دانلود گزارش کارآموزی در اداره ثبت,دانلود رایگان گزارش کارآموزی رایگان در اداره ثبت,گزارش کارآموزی در ادار • دریافت فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد

 • تحولات ثبت الکترونیکی,نهادهای رسمی ثبت اسناد, تحقیق در مورد ثبت اسناد, نقش کاداستر در تثبیت مالکیت و بهبودا منیت حقوقی,نقش کادستر در تسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت,جایگاه و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,بررسی جایگاه دفاتراسناد رسمی در ایران • دریافت فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد

 • ثبت الکترونیکی اسناد,پایان نامه در مورد ثبت اسناد,مزایا ثبت الکترونیکی اسناد,جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی,چالش های ثبت الکترونیکی اسناد,پایان نامه در مورد ثبت الکترونیکی اسناد,مزایای ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی


 • دریافت فایل بررسی جرائم و مجازاتهای ثبت اسناد

 • پایان نامه ثبت اسناد,پایان نامه تخلفات ثبتی,جرایم ثبتی و انواع آن,جرایم ثبتی اسناد و املاک,جرائم مربوط به ثبت املاک,جرائم مربوط به ثبت اسناد,هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی,جرایم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران


 • دریافت فایل پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد

 • پایان نامه ثبت اسناد,مزایا ثبت الکترونیکی اسناد,چالش های ثبت الکترونیکی اسناد,پایان نامه روند ثبت الکترونیکی اسناد,ثبت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی,روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد,جرائم و مجازات های مرتبط با ثبت اسناد
 • دریافت فایل تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

 • DFD, شناسایی موجودیت ها, فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی, فرم جریان داده, فرم ذخیره داده, قسمت بایگانی, قسمت پرونده سازی, قسمت تکمیل مدارک, قسمت ثبت پرونده, قسمت ثبت تقاضاها, نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی, نمودار ER منطقی سیستم دفتر خا,,,


 • دریافت فایل تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,ثبت اسناد,ثبت املاک,دستگاه های اداری,نهادهای حاکمیتی,اعتبار بخشی,تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع,مالکیت مشروع,حقوق و قوانین,اشخاص حقیقی و حقوقی,توسعه اقتصادی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

 • دریافت فایل کار تحقیقی در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاك

 • روند ثبت اسناد در دفتر املاك,بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاك,وضعیت ثبت اسناد در دفتر املاك,تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاك,مقاله روند ثبت اسناد در دفتر املاك,پاورپوینت روند ثبت اسناد در دفتر املاك,پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاك


 • دریافت فایل اجاره ‌نامه A3 مطابق با استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک

 • اجاره نامه ,اجاره نامه آپارتمان,نمونه فرم اجاره آپارتمان,اجاره نامه واحد مسكونی,اجاره نامه خانه,اجاره خونه,اجاره نامه واحد اداری,اجاره نامه واحد تجاری,اجاره نامه ویلا,اجاره نامه مغازه,اجاره نامه ملک,فرم اجاره نامه,فرمت اجاره نامه,نمونه اجاره نامه,اجاره نامه ورد,اجاره نامه پی دی اف,اجاره نامه خام,اجاره نامه قابل ویرایش • دریافت فایل تحقیق تحلیل مكاتب غيرالهي و علل پیدایش آن ها

 • دانلود تحقیق مكاتب غير الهي, پاورپوینت مكاتب غير الهي, تحقیق در مورد مكاتب غير الهي, مقاله مكاتب غير الهي, دانلود پاورپوینت مكاتب غير الهي, مكاتب غير الهيPDF , پروژه مكاتب غير الهي, تحقیق درباره ی مكاتب غير الهي, تحقیق با موضوع مكاتب غير اله,,, • دریافت فایل تحقیق تحلیل مكاتب غير الهي و علل پیدایش آنها

 • دانلود تحقیق مكاتب غير الهي, پاورپوینت مكاتب غير الهي, تحقیق در مورد مكاتب غير الهي, مقاله مكاتب غير الهي, دانلود پاورپوینت مكاتب غير الهي, مكاتب غير الهيPDF , پروژه مكاتب غير الهي, تحقیق درباره ی مكاتب غير الهي, تحقیق با موضوع مكاتب غير الهي, پایان,,,

 • دریافت فایل تحقیق علل پیدایش و تداوم اعتیاد

 • تحقیق تداوم اعتیاد,تحقیق در مورد تداوم اعتیاد,دانلود تحقیق تداوم اعتیاد,پروژه تداوم اعتیاد,مقاله تداوم اعتیاد,پایان نامه پیرامون تداوم اعتیاد,تحقیق روانشناسی تداوم اعتیاد,تحقیق روانشناسی • دریافت فایل تحقیق درباره علل پیدایش آفات

 • تحقیق درباره علل پیدایش آفات,تحقیق در مورد علل پیدایش آفات,تحقیق علل پیدایش آفات,تحقیق و بررسی علل پیدایش آفات,مقاله درباره علل پیدایش آفات,مقاله علل پیدایش آفات,مقاله در مورد علل پیدایش آفات,علل پیدایش آفات