دریافت فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد| شناسه فایل 42079325

ثبت الکترونیکی اسناد,پایان نامه در مورد ثبت اسناد,مزایا ثبت الکترونیکی اسناد,جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی,چالش های ثبت الکترونیکی اسناد,پایان نامه در مورد ثبت الکترونیکی اسناد,مزایای ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد

هدف از این پایان نامه بررسی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات58
حجم3621/224 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد ثبت الکترونیکی اسناد و با عنوان بررسی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد می باشد. دراعتراض به کاستی ها ومشکلاتی که سردفتران اسنادرسمی در اجرای ثبت آنی با آن مواجه شده بودندجمعی ازآنان مقابل کانون سردفتران درتهران تجمع کردندوخواهان رسیدگی به مشکلات شدند.مشکلاتی نظیرقطعی اینترنت ‚کندی سرعت سیستم ‚پیش بینی نشدن فرم تنظیم سنددربرخی مواردو....


جهت بررسی مسائل ومشکلات فراروی ثبت آنی اعضای کمسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتندبه ماجراورودکرده وموضوع رابررسی کنند.طبق اظهارات نایب رئیس کمسیون حقوقی مجلس‚دراین راستا هیأتی مشخص شدتامسؤل بررسی موضوع درکمسیون شود.سپس جلسه ای نیزباحضوراعضای هیأت ونمایندگان کانون سردفتران ورئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشورتشکیل وحرفهای طرفین شنیده شد.

پیروجلسه فوق الذکر‚بنابه تقاضای کمسیون حقوقی وقضائی مجلس ‚چالش های ثبت آنی موردبررسی قرار گرفت وتوسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشرگردید.گزارش مذکوربه شرح ذیل ارائه می گرددوبه موازات آن نقطه نظرات نگارنده دراین خصوص نیزعنوان می شود. براساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی‚بررسی ها حاکی ازآن است که برخی ازاشکالات فعلی سامانه ثبت آنی معاملات‚قابل توجه هستندوغالبأازعدم تخصیص بودجه مناسب به این پروژه نشأت می گیرند.درکناراین اشکالات‚اشکالات جزئی دیگری نیزوجودداردکه درمدت زمان کوتاهی بااصلاحات فرآیندی واجرایی درسیستم قابل رفع هستند.در گزارش فوق الذکر‚چالش هایی راکه ثبت آنی باآن مواجه می باشد‚درچهاربخش تحت بررسی قرارگرفته است.



فهرست مطالب

فصل اول:دولت الکترونیک 6
مبحث اول:طرح مطلب 7
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک 9
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک 11
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی 12
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی 12
بند اول :دکترین 12
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 12
گفتاردوم : ماهیت ثبت الکترونیکی 13
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 13
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 14
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 15
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی 18
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک 19
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر 19
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی 19
الف -2) تاریخچه کاداستر 20
الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است 21
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی 22
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت 22
الف-6) مزایای سیستم کاداستر 23
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 23
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 23
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی 24
گفتار اول : طرح مطلب 24
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی 27
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی 29
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت 29
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 29
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک 29
الف)بررسی حوزه اموراملاک 29
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی 30
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی 31
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله 31
ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت 32
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 32
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 32
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 32
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 36
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی 36
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی 36
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی 37
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی 42
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی 43
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی 46
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه 47
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه 47
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی 47
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه 48
ب) ریزبودن فونت برنامه 48
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین 48
د) جایگزینی عبارت 48
بند دوم : اشکالات فنی سامانه 49
منابع : 53







"

جزییات بیشتر



 • دریافت فایل بررسی جرائم و مجازاتهای ثبت اسناد

 • پایان نامه ثبت اسناد,پایان نامه تخلفات ثبتی,جرایم ثبتی و انواع آن,جرایم ثبتی اسناد و املاک,جرائم مربوط به ثبت املاک,جرائم مربوط به ثبت اسناد,هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی,جرایم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران




 • دریافت فایل تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

 • DFD, شناسایی موجودیت ها, فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی, فرم جریان داده, فرم ذخیره داده, قسمت بایگانی, قسمت پرونده سازی, قسمت تکمیل مدارک, قسمت ثبت پرونده, قسمت ثبت تقاضاها, نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی, نمودار ER منطقی سیستم دفتر خا,,,


 • دریافت فایل تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,ثبت اسناد,ثبت املاک,دستگاه های اداری,نهادهای حاکمیتی,اعتبار بخشی,تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع,مالکیت مشروع,حقوق و قوانین,اشخاص حقیقی و حقوقی,توسعه اقتصادی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه





 • دریافت فایل کار تحقیقی در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاك

 • روند ثبت اسناد در دفتر املاك,بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاك,وضعیت ثبت اسناد در دفتر املاك,تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاك,مقاله روند ثبت اسناد در دفتر املاك,پاورپوینت روند ثبت اسناد در دفتر املاك,پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاك


 • دریافت فایل اجاره ‌نامه A3 مطابق با استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک

 • اجاره نامه ,اجاره نامه آپارتمان,نمونه فرم اجاره آپارتمان,اجاره نامه واحد مسكونی,اجاره نامه خانه,اجاره خونه,اجاره نامه واحد اداری,اجاره نامه واحد تجاری,اجاره نامه ویلا,اجاره نامه مغازه,اجاره نامه ملک,فرم اجاره نامه,فرمت اجاره نامه,نمونه اجاره نامه,اجاره نامه ورد,اجاره نامه پی دی اف,اجاره نامه خام,اجاره نامه قابل ویرایش













 • دریافت فایل پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

 • دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی,بررسی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی,پاورپوینت جامع و کامل تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی,کاملترین پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی,پکیج پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی,مقاله تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
















 • دریافت فایل پاورپوینت انواع سقف کاذب و مزایا و معایب

 • انواع سقف کاذب و مزایا و معایب, دانلود پاورپوینت انواع سقف کاذب و مزایا و معایب, پاورپوینت در مورد انواع سقف کاذب و مزایا و معایب, تحقیق انواع سقف کاذب و مزایا و معایب, پاورپوینت درباره انواع سقف کاذب و مزایا و معایب, پاورپوینت راجع به انواع سقف کاذب,,,


 • دریافت فایل تحقیق مزایا و معایب شغل عکاسی در ایران

 • دانلود تحقیق شغل عکاسی در ایران, پاورپوینت شغل عکاسی در ایران, تحقیق در موردشغل عکاسی در ایران, مقاله شغل عکاسی در ایران, دانلود پاورپوینت شغل عکاسی در ایران, شغل عکاسی در ایرانpdf , پروژه شغل عکاسی در ایران, تحقیق درباره ی شغل عکاسی در ایران, تحقیق ,,,


























 • دریافت فایل مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

 • تحقیق بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,پژوهش بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,دانلود تحقیق بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی,مزایا و معایب, استفاده از روش, قالب لغزنده



 • دریافت فایل بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن

 • ct ترانس جریان ,ولتاژ از ترانسفورمر,سیستمهای فرعی,مزایای CT های نوری,آنالیز خطای بریكر سیگنال جریان,مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ,مقایسه خروجی های CT اندازه گیر و CT حفاظتی,از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت